Bước 1: Bạn check mail để lấy mã Code giảm giá.

Bước 2: Click vào link để mua hàng. Nhập mã code vào ô giảm giá.

Bước 3: Kiểu tra lần cuối, xác nhận đặt hàng và kết thúc.